Biedrības "Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība" mērķi saskaņā ar statūtiem :

  1. Atbalstīt un attīstīt tos para sporta veidus, kas ir iekļauti ziemas un vasaras paralimpiskajās spēlēs astoņu gadu ciklā;
  2. Popularizēt augstas klases para sportu kā iedvesmojošu paraugu, uz kuru tiekties bērniem un jauniešiem ar invaliditāti;
  3. Iesaistīt bērnus un jauniešus ar invaliditāti sportiskās aktivitātēs un veselīgā, aktīvā dzīvesveidā;
  4. Veidot izpratni sabiedrībā par sportu, sportiskām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu kā nepieciešamo līdzekli bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālajā integrācijā, fizisko un psiholoģisko spēju attīstībā, veselības uzlabošanā, labu ieradumu veidošanā, pašapziņas un pašvērtējuma celšanā, pašizaugsmē un panākumu gūšanā;
  5. Veidot bērnos un jauniešos izpratni par sportu kā kultūras sastāvdaļu un izglītot sporta ētikas pamatprincipos;
  6. Veicināt motivējošas sistēmas radīšanu para sporta attīstībai Latvijā;
  7. Veicināt un īstenot jaunatnes un jaunatnes darbinieku apmācību un izglitošanu.


Biedrībai ir piešķirts SLO (sabiedriskā labuma statuss)

Rekvizīti ZIEDOJUMIEM:
Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība,
Reģistrācijas Nr. 40008289861
Stabu iela 60 - 26, Rīga, LV-1011, Latvija,
SWEDBANK Nor. konts: LV10HABA0551049398251

Eksperti savā jomā

Mūsu komanda